Therapie, begeleiding voor kinderen

Reis van het leven biedt ook hulp voor kinderen denk hierbij aan situaties waar zij bijvoorbeeld door traumatische ervaringen, angst, pesten

gedragsproblemen, concentratiestoornissen, nachtmerries, verdriet, ziekte en verlies en rouw uit balans zijn geraakt.

 

Kinderbegeleiding

Wat is Kinderbegeleiding

 

Kinderbegeleiding is een laagdrempelige kortdurende vorm van hulp bij verschillende problemen bij kinderen tussen de 4 - 16 jaar. Leren  omgaan met je boosheid? En hoe leer je om meer zelfvertrouwen te krijgen? Hoe zorg je ervoor dat je krachtiger in je schoenen komt te staan? Hoe maak je jezelf weerbaarder? Zomaar een paar voorbeelden van dingen die best moeilijk kunnen zijn voor een kind of een tiener. Kinderbegeleiding kan je daarbij helpen. Ontdekken waar het kind of de jongere goed in is, zijn of haar kwaliteiten herkennen, is een belangrijk deel van de sessies. Oplossingsgericht aan het werk, samen op zoek naar hoe een kind of jongere anders om kan gaan met datgene wat moeilijk is voor hem of haar. Een kinderbegeleider helpt je kind om de oplossingen in zichzelf te zoeken en zo zijn eigen doel te bereiken. 

Wie kan hier terecht? 

Alle kinderen, jongeren en volwassenen die vastlopen, zich zorgen maken, tegen iets aanlopen, inzicht willen in bepaalde vragen, zich zorgen maken over bepaalde zaken… 

Bij welke situaties past kinderbegeleiding?

- kinderen die regelmatig slecht slapen.

- kinderen die last hebben van pesters.

- kinderen die traumatische ervaringen hebben

- kinderen die met verlies en rouw te maken hebben

- kinderen die zich dikwijls bang voelen.

- kinderen die vaak boos zijn.

- kinderen die te maken hebben met een ziekte.

- kinderen die autisme/ ADHD of dyslexies zijn.

- kinderen die hooggevoelig/hoogbegaafd zijn.

- kinderen die een beetje intro - of extrovert zijn.

- kinderen die zich vaak verdrietig voelen.

 

Het grootste doel van Reis van het leven is de cliënt te kunnen laten zijn wie hij of zij is  en het gevoel dat hij of zij zich gewaardeerd en begrepen voelt te laten ervaren, waardoor zelfvertrouwen en eigenwaarde ruimte krijgen om te groeien.

 

Zieke kinderen

Hebben vaak geen kans meer om kind te zijn, juist doordat hun lichaam op wat voor wijze dan ook niet met hen meewerkt 

Vele ziekenhuisopnames, waarbij het kind vaak lange tijd in bed moet blijven, en vervelende, vaak pijnlijke behandelingen moet ondergaan.

Zichtbare littekens of andere tekenen van het ziek-zijn, en de overbezorgde familieleden. Deze zaken,zijn allen onlosmakend verbonden met langdurig ziek zijn,  en is al een enorme aanslag op het doorzettingsvermogen van een gemiddelde volwassen – laat staan op die van een kind. Kinderen houden zich voor hun familieleden ook vaak heel flink en kunnen zich ook serieus zorgen maken om hen. In mijn praktijk werk ik met kinderen op speelse wijze en maak ik gebruik van verschillende communicatie methodes om te trachten bij hen deze zorgen weg te kunnen nemen. Vaak ook dienen onze dieren als tolk, zij voelen kinderen namelijk feilloos aan..

Naast coaching en begeleiding hebben wij op onze boerderij de Straat-Hof zoveel leuke dingen te beleven en zijn wij heel creatief in het bedenken van oplossingen om ook ernstig zieke kinderen hier mooie ervaringen op te laten doen.

Wij bieden ook een leuk arrangement voor het zieke kind en ouders, broertjes en zusjes, even lekker genieten en ontspannen op de boerderij. Overnachten op een mooie plek in een heuse pipo wagen waar je even in een heel andere wereld dan in die van ziek zijn kunt verblijven.

Neem gerust contact met ons op om de mogelijkheden te bespreken.

 

Drukke kinderen ,

van wie zouden ze dat nou hebben?

Heel herkenbaar in veel gezinnen. Tegelijkertijd worden er ook steeds hogere eisen aan kinderen gesteld. Ze moeten goed presteren en er wordt veel van ze verwacht. Dat geldt ook voor de ouders van deze kinderen. En als het dan even wat minder goed gaat is er de kritische maatschappij. Voor zowel ouders als kinderen kan het heel heilzaam zijn om eens met iemand van buiten de gezinssituatie te onderzoeken wat er niet goed gaat en waarom dat dit zo is. 

Bij kinderen is veiligheid en vertrouwen van essentieel belang en daarom is een goede afstemming belangrijk, niet alleen met het kind, maar ook met de ouders of verzorgers. Bij kinderen is het belangrijk om naast de begeleiding van de kinderen zelf, ook ruimte te maken voor de ouders. Uiteindelijk zijn zij het die de liefde en de moed opbrengen om voor hun kind hulp te zoeken. En dit is niet altijd een makkelijke weg. 

De eerste intake is altijd met de ouders en indien mogelijk samen met het kind. Ouders mogen ook altijd bij de consulten aanwezig zijn, tenzij zij zelf de inschatting maken dat dit niet wenselijk is voor hun kind.

 

Gepeste kinderen

Kinderen die gepest worden leven vaak voortdurend in angst en zijn zeer gespannen waardoor zij ook geen onbezorgd kind kunnen zijn. Samen gaan wij op zoek naar de mogelijkheden om het kind weerbaarder te maken.

Rouwende kinderen

Kinderen ervaren ook gevoelens van verlies en rouw en kunnen het hier behoorlijk moeilijk mee hebben en zitten vaak met vragen waar zij geen antwoord op hebben kunnen vinden. Er zijn verschillende methoden om met rouwende kinderen te werken waarbij zij allereerst zich op hun gemak moeten voelen in de beschermde omgeving die ik als therapeut kan bieden. Vertrouwen is waar het allemaal mee aan kan vangen en alles zal steeds in overleg en met aanwezigheid van een van de ouders plaats vinden.Home > Begeleiding > Begeleiding van kinderen