Re-integratie

 

Re-integratie betekent letterlijk `weer laten functioneren`. Meestal wordt er gedoeld op `re-integreren op de arbeidsmarkt`, wat betekent dat iemand opnieuw op zoek gaat naar werk via een bureau. Ook na een ziekmelding spreekt men bij terugkeer op de eigen werkplek van re-integratie.

Wanneer je langere tijd niet hebt kunnen werken en je weer aan de slag wilt gaan, loop je nog al eens tegen wat aanpassing momenten aan. Voor een succesvolle re-integratie kan een ondersteuning op het mentale vlak het verschil maken. Door in beeld te brengen waar de aanpassing gewenst is maak je het mogelijk dit ook bespreekbaar te maken. Soms is ook een gesprek met werkgever en werknemer, voor de terugkeer een stap waar je het verschil kunt maken. Door beide partijen goed te laten communiceren op welke wijze de re-integratie plaats kan vinden, maak je het mogelijk om de terugkeer goed voorbereid aan te vangen. Soms bestaat er een vrees om terug te keren op de eigen werkplek of moeten er aanpassingen gemaakt worden om de werkzaamheden van voorheen weer op te kunnen pakken. 

Een succesvolle re-integratie begint bij communicatie !

Regelmatig vervul ik een rol bij mijn clienten waarbij zij de balans gaan vinden om deze grote stap te durven nemen.

voetstap.jpg 

 

 Home > Begeleiding > Re-integratie