Speciaal programma " Terug van ziek geweest "

Voor begeleiding en bemiddeling van werknemer en werkgever bij terugkeer na lange afwezigheid door ziekte.

Wanneer je langere tijd niet hebt kunnen werken doordat je ziek was kan het moeilijk zijn om weer in te stappen waar je gebleven bent. 

In de praktijk gebeurt het vaak dat er heel veel voor jou veranderd is op je voormalige werkplek en helaas is dit meestal niet te voorkomen. `Om een terugkeer naar werken wat meer op de situatie aangepast te kunnen laten verlopen heb ik een programma waarbij ik een brug zal trachten te slaan om werkgever en werknemer op een lijn te krijgen om middels een stukje verkenning  de mogelijkheden en verwachtingen van elkaar af te stemmen.

Door middel van een 1 op 1 gesprek met werknemer , gevolgd door een 1 op 1 gesprek met werkgever kan een goed beeld worden gecreëerd van de mogelijkheden over en weer en kan ik hier een begeleidende (bemiddelende rol invullen) Vaak is onbekendheid met de situatie over en weer een obstakel dat had kunnen worden voorkomen door afstemming.

Het doormaken van een ernstige ziekte kan de reden zijn dat je aanpassingen van werkzaamheden , werkplek, werktijden etc.. nodig hebt . Ook is het mogelijk dat je een heel andere kijk op je toekomst hebt gekregen en misschien zelfs het roer om wil gooien en wilt bekijken of je binnen het bedrijf van je huidige werkgever een andere functie kunt gaan invullen of misschien zelfs uit wilt zien naar een heel nieuwe werkkring. Door het bespreekbaar maken van dit soort zaken kunnen er goede afspraken gemaakt worden over de nieuwe invulling en eventuele opleidingen die mogelijk gewenst zijn om een geslaagde re-integratie te bewerkstelligen.

Herstellen na ziekte is echt keihard werken !

Wanneer de behandelingen tegen de ziekte afgerond kunnen worden verwacht je de ergste periode achter de rug te hebben. En aan je herstel te beginnen. Deze herstel periode blijkt vaak ook een bijzonder zware tijd te zijn.

Alle kracht wordt aangewend

Wanneer je hier vanuit een psychologische invalshoek naar kijkt  niet zo  verwonderlijk. Op het moment van de eerste schok de diagnose dat je kanker of een andere ernstige aandoening hebt te boven bent gekomen, ga je vaak meteen aansluitend een traject van behandelingen in. Je kunt deze fase als rit in een rollercoaster zonder remmen ervaren of alsof je op de automatische piloot naar overleven wordt doorgeschakeld. Je zet alle kracht die  in jou zit  in om jouw doel er mee om leren gaan, beter worden en overleven te behalen.

Je naasten doen hun best

Je omgeving is ook geschrokken van het nieuws dat je ernstig ziek bent. Dagelijks krijg je lieve berichtjes en kaartjes en vragen mensen hoe het met je gaat. Voor velen is de diagnose van een ernstige aandoening bijna altijd als onafwendbaar verbonden met vreselijke vooruitzichten en zelfs de dood. Vaak vinden ze het vooral moeilijk er over te praten met je en weten ze geen houding aan te nemen . Jouw strijdvaardigheid zal veel bewondering oogsten en niet iedereen weet precies waar jij nu juist het meest behoefte aan hebt.

Voor jou voelt het als vanzelfsprekend. Wat moet je dan? In de put gaan zitten ? Nee! Jij gaat ervoor en je knokt keihard voor je weg naar herstel / aanpassing.

Ondertussen ging ieders leven verder

Het bijzondere moment dat de laatste behandelingen eindelijk achter de rug zijn voelt alsof er een last van je afvalt! Nu kun je eindelijk beginnen met je echte herstel. Je denkt dat je na 6 maanden al een heel aardig op weg zult zijn. En je maakt voorzichtig weer plannen om terug te keren in je werk omgeving . De arts heeft verteld dat de vermoeidheidsklachten waar je nu het meest tegen aan loopt soms wel tot een jaar na de behandeling kunnen aanhouden en dat sommige klachten niet meer zullen verdwijnen. Je neemt je voor je werkzaamheden rustig op te starten dan ben je er tegen die tijd toch wel weer helemaal bovenop? Dat je zo ziek bent geweest lijkt voor je omgeving steeds meer op de achtergrond te raken. Er wordt nog wel eens aan je gevraagd hoe het met je gaat, maar dat is meer terloops wanneer je iemand spreekt en vaak krijg je niet eens de kans om deze vraag te beantwoorden. Je start met het trainen van je conditie en hoopt hier ook de vermoeidheid mee te verdrijven. Je komt weer op je oude gewicht en ook je haren groeien weer en de sporen van ziek geweest te zijn vervagen en iedereen om je heen gaat door met hun eigen leven. . En hoe betrokken anderen ook zijn, zij voelen niet wat jij voelt. Zij weten niet dat jouw strijd nog lang niet gestreden is.

 

Weer aan het werk

Meestal ben je door de behandelingen een tijdje uit de running , sommigen raken tijdens deze periode al hun baan kwijt of kunnen dit na terugkeer alsnog verwachten. Tijdens jouw afwezigheid zijn taken door collega’s opgepakt waardoor alles veranderd kan zijn op jouw werkplek. Vaak loop je tegen situaties van onbegrip en weerstand aan wanneer jouw terugkeer op het werk zal worden voorbereid. Dit heeft deels te maken met het niet goed in kunnen leven in het feit dat er voor jou veel veranderd is en het van de werkgever aanpassingsvermogen vraagt om jou weer te kunnen integreren in het bedrijf. Helaas loopt dit niet overal van een leien dakje en kan dit ook emotioneel weer veel van je vergen en dit terwijl je toch zo graag weer mee wilt draaien in het team..

 

En dan weet je dat het nooit meer worden zoals het was

Er vangt een proces in je hoofd aan. Langzaam komt het  besef dat je leven nooit meer zo zal worden zoals voordat je kanker kreeg. De onzekerheid die je ervaart wanneer je ergens pijn voelt, veroorzaakt steeds spanning  en roept de vraag op of de ziekte jouw hele leven gaar beheersen of dat de kanker terugkeert? De vermoeidheid, de verandering aan en in je lichaam zal dat blijven? Zijn er (herstel)operaties mogelijk en welke impact zullen deze hebben? Van je specialist zal je meestal te horen krijgen dat het normaal is wat je doormaakt , terwijl jij het niet als normaal ervaart, immers jouw lichaam heeft jou heel erg in de steek gelaten en het vertrouwen is er nauwelijks meer.

Vraag om hulp

Ziek worden door  is een zeer ingrijpende gebeurtenis in je leven welke goed verwerkt dient te worden opdat het geen blijven trauma zal worden. Veel emoties worden onverwerkt opgeslagen tijdens de periode behandelingen waarin je eigenlijk alleen maar in de overlevingsstand staat. Er zijn vele methoden om een goede verwerking tot stand te brengen en te leren omgaan met het nieuwe leven na de verschrikkelijke diagnose . Zodat je de rest van je leven zonder trauma kunt gaan be-leven!

 

 

 

 Home > Begeleiding > Terug van ziek geweest