Ontdek jouw kwaliteiten en talenten en laat je coachen

om het beste in Je-Zelf naar boven te halen 

Coaching

compassion-857765_1280.jpg

Coaching is een vorm van begeleiding die erop gericht is mensen in positieve zin te veranderen, uitgaande van gezonde mensen en een geloof in de veranderingsmogelijkheden die liggen besloten in de blijvende wisselwerking tussen inzicht en gedrag. Genezing is nadrukkelijk niet het doel en ziekte niet het uitgangspunt. Coaching is geworteld in de positieve psychologie en moet niet verward worden met counseling of therapie, begeleidingsvormen die erop gericht zijn mentale blokkades of psychische stagnatie te verhelpen. Inzicht, zoals hiervoor genoemd, is een vorm van leren waarbinnen de coachee door het samenvoegen van eigen kennis met kennis van de coach, bekwamer wordt in het bereiken van gestelde doelen. Inzicht is een vorm van leren die vrijwel direct automatiseert.

 

Als je er samen niet uitkomt

dispute-4033280_1920.jpg

Mediation

Naast mijn vaardigheden als therapeut, Coach & Counselor ben ik ook Mediator, deze skills komen mij goed van pas in mijn gesprekken met clienten , met name familie en arbeidsmediation zijn mijn specialisatie gebieden.

Wat is mediation?

Bij mediation probeer je samen met de andere partij tot een oplossing te komen onder begeleiding van een mediator. 

Bij welke situaties?

Bij een conflict met familie, buren, leveranciers , echtscheiding of arbeidsgeschillen .

Wanneer heeft dit kans van slagen?

Zolang er van beide kanten bereidheid bestaat om over een oplossing te onderhandelen, heeft mediation kans van slagen.

Mijn rol als Mediator en vertrouwenspersoon vervul ik vanuit het bedrijf : Kors Mediation & Coaching

Aanvullende informatie vind je op www.korsmediation.nl

 

Vertrouwenspersoon

Ik ben tevens gecertificeerd erkend LVV vertrouwenspersoon en op verzoek beschikbaar deze rol te vervullen voor bedrijven en particulieren.

Een vertrouwenspersoon is een persoon , aan wie men vertrouwelijke zaken kwijt kan.

Vaak heeft dit betrekking op bijvoorbeeld ongewenste omgangsvormen en integriteit binnen een bedrijf, school of de directe omgeving van mensen.

400dpiLogo.jpg

 Home > Informatie > Mediator & Coach en Vertrouwenspersoon